c S
Izbor dana

Spajanje postupka

13.09.2011 07:30 U slučaju kada su podnesene dvije tužbe protiv dva zasebna upravna akta, ti se postupci ne mogu spojiti, a slijedom toga tužitelj je dužan platiti dvije sudske pristojbe.