c S
Izbor dana

Vjerojatnost tražbine

16.09.2011 07:30 Za razliku od parničnog postupka u kojem tužitelj mora dokazati izvjesnost postojanja svog potraživanja prema tuženiku, u postupku osiguranja je dovoljno da je predlagatelj osiguranja učinio vjerojatnim postojanje tog potraživanja. Vjerojatnost je slabiji stupanj uvjerenja o postojanju određene činjenice od izvjesnosti njezinog postojanja pa sud u postupku osiguranja na temelju vlastite prosudbe ispituje samo postoji li veća mogućnost da određena činjenica postoji od mogućnosti da ona ne postoji.