c S
Izbor dana

Stečajni postupak – obračun troškova

22.09.2011 07:30 U slučaju kada razlučni vjerovnik namiri svoju tražbinu osiguranu razlučnim pravom na način da preuzme predmet na kojem postoji razlučno pravo (članak 167. stavak 3. Stečajnog zakona), on mora participirati i u troškovima utvrđenja tražbine i u troškovima unovčenja. Prilikom obračuna visine tih troškova uzima se u obzir iznos za kojeg je razlučni vjerovnik namiren preuzimanjem punopravno vlasništvo predmeta na kojem postoji razlučno pravo.