c S
Izbor dana

Osiguranje parničnih troškova

28.09.2011 07:30 Tuženik može zahtijevati dodatno osiguranje parničnih troškova, odnosno povećanje već određene i plaćene aktorske kaucije ako uplaćeni iznos osiguranja parničnih troškova evidentno neće biti dostatan za podmirenje cjelokupnih predvidivih troškova postupka, s obzirom na do tada nastale troškove.