c S
Izbor dana

Načelo monetarnog nominalizma

19.10.2011 07:30 Neovisno o načinu obračuna kamata, odnosno obračunavaju li se zatezne kamate na dinare i taj dobiveni iznos denominira na dan uvođenja hrvatskog dinara, odnosno kada se kamate obračunavaju na hrvatski dinar te dobiveni iznos denominira na dan uvođenja kune kao platežnog sredstva ili kada se kamate izračunavaju odmah na pravilnom denominacijom utvrđeni iznos u kunama, dolazi se do istog konačnog rezultata, iz razloga što je bitna stopa kamata.