c S
Izbor dana

Sazivanje glavne skupštine na zahtjev manjine

26.10.2011 07:30 Manjinski dioničari, kojima je uprava društva odbila zahtjev za sazivanje glavne skupštine, ne mogu osnovano tražiti od suda da ih ovlasti da sami sazovu glavnu skupštinu ako je uprava društva naknadno u primjerenom roku ipak sazvala glavnu skupštinu i to upravo s dnevnim redom iz njihova zahtjeva.