c S
Izbor dana

Pravni interes

28.10.2011 07:30 U revizijskoj fazi postupka nije dopušteno provjeravati postojanje pravnog interesa za traženje deklaratorne pravne zaštite budući se isto može tražiti samo prije donošenja odluke o tužbenom zahtjevu.