c S
Izbor dana

Sukob zakona – ugovaranje mjerodavnog prava

08.11.2011 07:30 Kada stranke postignu sporazum o primjeni materijalnog prava određene države na ugovor, time nisu ugovorile samo primjenu zakona te države, već i primjenu međunarodnih ugovora i konvencija koje je ta država ratifcirala i koji se na području te države primjenjuju zajedno s njenim zakonima.