c S
Izbor dana

Prijevara u gospodarskom poslovanju

16.11.2011 07:30 Da bi ostvario kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju, bitno je da je prijevarna namjera osumnjičenika postojala u trenutku zaključenja pravnog posla, odnosno prilikom sklapanja prvog ugovora o najmu otplate s oštećenikom kao tužiteljem, iz razloga jer je tada tužitelj počeo raspolagati svojom imovinom, a osumnjičenici su u tom trenutku trebali postupati s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za svoju pravnu osobe time da sklapanje novog ugovora o najmu, odnosno aneksa ugovora o najmu, ne predstavlja početak novog poslovnog odnosa.