c S
Izbor dana

Presuda zbog ogluhe

17.11.2011 07:30 Jedna od pretpostavki za donošenje presude zbog ogluhe jeste da osnovanost tužbenog zahtjeva proizlazi iz činjenica navedenih u tužbi. Ako ta pretpostavka nije ispunjena, sud ne može donijeti presudu zbog ogluhe.