c S
Izbor dana

Zlouporaba opojnih droga

22.11.2011 07:30 Kazneno djelo zlouporabe opojnih droga iz čl. 173. st. 2. Kaznenog zakona postoji samo ako se radi o namjeri prodaje, bez obzira je li zbog toga u pitanju kupnja, posjedovanje ili prenošenje opojne droge.