c S
Izbor dana

Prava stranaca

30.11.2011 07:30 Pravo na naknadu imaju sve strane osobe za čiju oduzetu imovinu pitanje naknade nije riješeno međudržavnim sporazumima.