c S
Izbor dana

Odbijanje izvršenja radnog naloga poslodavca

01.12.2011 07:30 Odbijanje izvršenja radnog naloga poslodavca protivnog sklopljenom ugovoru o radu i njegovim normativnim aktima, ne predstavlja povredu obveze iz radnog odnosa ni opravdani razlog poslodavcu za otkaz ugovora o radu.