c S
Izbor dana

Utaja poreza

02.12.2011 07:30 Oštećenik – fizička osoba nema ovlaštenje pokrenuti kazneni postupak radi kaznenog djela utaje poreza i drugih davanja.