c S
Izbor dana

Promjena vlasnika nekretnine tijekom započetog postupka uknjižbe

15.12.2011 07:30 Ukoliko je treća osoba stekla pravo vlasništva na suvlasničkom dijelu protustranke tijekom započetog postupka radi uknjižbe založnog prava, a prije nego je zemljišnoknjižnom sudu dostavljeno rješenje o osiguranju prisilnim zasnivanjem založnog prava u korist predlagatelja, zemljišnoknjižni sud neće dopustiti upis uknjižbe založnog prava u korist predlagatelja niti zabilježbu ovršivosti tražbine.