c S
Izbor dana

Rješenje o otvaranju i zaključenju stečaja

20.12.2011 07:30 Rješenje o otvaranju i istovremenom zaključenju stečaja je složeno rješenje koje u sebi sadržava najmanje tri rješenja i to: a) rješenje o otvaranju stečajnog postupka, b) rješenje o imenovanju stečajnog upravitelja i c) rješenje o zaključenju stečajnog postupka.