c S
Izbor dana

Dostava punomoći

22.12.2011 07:30 Tužba podnesena po odvjetniku tužitelja bez dostavljene punomoći i nakon što je tužitelj pozvan da punomoć dostavi, ili sam preuzme tužbu, što nije učinio, smatra se neurednom tužbom.