c S
Izbor dana

Troškovi postupka

23.12.2011 07:30 U ovršnom postupku radi prisilne naplate tražbine s osnova zakonskog uzdržavanja, odvjetniku pripada samo jednokratna nagrada za cjelokupni postupak u visini 80 bodova uz pripadajući PDV.