c S
Izbor dana

Prijenos ostatka likvidacijske mase

27.12.2011 07:30 Član društva koji u roku od tri mjeseca od dana objave rješenja o zaključenju likvidacijskog postupka pokrenutog po službenoj dužnosti nije zatražio od suda da mu u omjeru njegovih uplaćenih udjela u društvu prenese ostatak likvidacijske mase, taj zahtjev nakon proteka tog roka više nije ovlašten podnijeti. Ostatak likvidacijske mase koji nije prenesen članovima društva prihod je državnog proračuna.