c S
Izbor dana

Povrat suvlasničkih udjela

29.12.2011 07:30 Nekretnine se vraćaju u vlasništvo prijašnjem vlasniku prema stanju vlasništva u času oduzimanja, ali uzimajući u obzir izuzimanje od nacionalizacije.