c S
Izbor dana

Privremena pljenidba štednih uloga

30.12.2011 07:30 Ako sud donese dvije zasebne odluke - rješenje o pljenidbi određenog štednog uloga i rješenje kojim stavlja izvan snage rješenje o privremenoj pljenidbi, time ne čini relativno bitnu povredu odredaba ovršnog postupka.