c S
Izbor dana

Izuzimanje od ovrhe

02.01.2012 07:30 Ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv fzičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost ne može se provesti samo na onim stvarima i pravima na kojima se protiv nje ne bi mogla provesti kada ne bi obavljala registriranu djelatnosti te na onim stvarima i pravima koja su nužna za obavljanje njezine registrirane djelatnosti. Ako je ovršenik obrtnik koji obavlja djelatnost popravka motornih vozila, od ovrhe su izuzeti alati, strojevi i drugi predmeti koji su mu nužni za obavljanje njegove upisane djelatnosti te sirovine i pogonsko gorivo za tri mjeseca rada, ali ne i motorno vozilo kojim se koristi.