c S
Izbor dana

Naplata budućih iznosa uzdržavanja

10.01.2012 07:30 Ukoliko obveznik plaćanja uzdržavanja ne postupi po pravomoćnoj ovršnoj presudi kojom je ta obveza utvrđena, ovlaštenik uzdržavanja ovlašten je u ovršnom postupku, temeljem navedene presude tražiti donošenje rješenja o ovrsi kojim će sud odrediti ovrhu na plaći ovršenika i za one obroke uzdržavanja koji još nisu dospjeli, budući da se radi o mjesečnim iznosima koji dospijevaju određenog dana u mjesecu, te će ovršeniku u skladu s rokom ispunjenja svaki mjesec biti naplaćen iznos mjesečnog obroka uzdržavanja.