c S
Izbor dana

Zadužnica

12.01.2012 07:30 Ukoliko je ovrha pokrenuta nakon stupanja na snagu ZIDOZ/05, odnosno u vrijeme kada je Ovršnim zakonom bilo propisano da se zadužnica koja u ovršnom postupku predstavlja ovršnu ispravu izdaje samo u jednom primjerku, tada će sud odbaciti prijedlog za ovrhu, ako uz njega nije priložen original zadužnice.