c S
Izbor dana

Upis tvrtke

01.02.2012 07:30 Sud po službenoj dužnosti pazi na to da li se tvrtka čiji se upis zahtjeva prijavom za upis jasno razlikuje od tvrtke ili naziva drugog subjekta upisa na području istog registarskog suda. Kada utvrdi da se tvrtka ili naziv subjekta upisa jasno ne razlikuje od tvrtke ili naziva drugog subjekta upisa koji je već upisan u registar ili koji je ranije podnio prijavu za upis, a ne radi se o slučaju iz članka 30. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, sud mora zaključkom pozvati predlagatelja upisa da promjeni tvrtku ili naziv i podnese izmijenjenu prijavu s odgovarajućim ispravama. Ako predlagatelj ne postupi po tom zaključku suda, registarski sud će odbiti zahtjev za upis u registar.