c S
Izbor dana

Nacionalizacija

02.02.2012 07:30 Podnositelj zahtjeva mora dokazati da je nekretnina nacionalizirana, da bi mogao zatražiti povrat te imovine.