c S
Izbor dana

Odlaganje komunalnog otpada

09.02.2012 07:30 Ako subjekti javnog prava (jedinice lokalne samouprave) u Sporazumu o zbrinjavanju i odlaganju komunalnog otpada s područja Grada, ugovore da Grad sudjeluje financijskim sredstvima na način da uplaćuje određene iznose mjesečno u trajanju određeni broj godina, a Općina snosi dio troškova s time da je odgovorna za poduzimanje svih mjera koje su propisane Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom, tada Općina ima primarnu obvezu praćenja utjecaja zatvorenog odlagališta na okoliš.