c S
Izbor dana

Stečajni postupak – nastavak parnice

13.02.2012 07:30 Premda sud prekinuti parnični postupak zbog nastupa pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka može nastaviti i po službenoj dužnosti, parnica o tražbini koja se prijavljuje u stečajnom postupku ne može se nastaviti prije nego što se ta tražbina ispita na ispitnom ročištu.