c S
Izbor dana

Zapisnik

17.02.2012 07:30 Stranka koja je potpisala zapisnik bez stavljanja primjedbi, može kasnije u posebnom postupku dokazivati da su u zapisniku neistinito utvrđene određene činjenice o poduzetim radnjama. Međutim, sve dok sud o tome ne donese pravomoćnu odluku, zapisnik dokazuje istinitost onog što se u njemu potvrđuje ili određuje.