c S
Izbor dana

Kongruentno namirenje

23.02.2012 07:30 Za kongruentno namirenje potrebno je, između ostalog, da je pobojna pravna radnja poduzeta prema jednom od vjerovnika kojem se, prije ili nakon podnošenja prijedloga za otvaranje stečaja, daje ili omogućava osiguranje ili namirenje u skladu sa sadržajem njegova prava.