c S
Izbor dana

Pisana oporuka pred svjedocima

02.03.2012 07:30 Kada je oporučitelj pred svjedocima izjavio da je isprava koju je sastavio odvjetnik njegova oporuka i potpisao oporuku zajedno sa svjedocima, smatra se da supruga oporučitelja nije sudjelovala kod sastavljanja oporuke zbog toga što je odvjetniku prenijela želju oporučitelja o načinu raspolaganja.