c S
Izbor dana

Hipotekarni dužnik

12.03.2012 07:30 Treća osoba koja je dozvolila upis hipoteke na svojoj nekretnini radi osiguranja potraživanja kojeg je vjerovnik imao prema svom dužniku, time nije postala i jamac za obveze dužnika. Zbog toga, vjerovnik od te osobe ne može zahtijevati ispunjenje dužnikove obveze, već samo trpljenje namirenja založnog vjerovnika iz prodaje založene nekretnine.