c S
Izbor dana

Eventualna kumulacija

14.03.2012 07:30 Ukoliko je tužitelj uz postojeći tužbeni zahtjev tijekom postupka postavio i drugi tužbeni zahtjev koji je u međusobnoj vezi s prvobitno postavljenim tužbenim zahtjevom, pripada mu pravo na naknadu troškova postupka prema vrijednosti zahtjeva kojem je udovoljeno.