c S
Izbor dana

Presumirano povlačenje tužbe

16.03.2012 07:30 U postupku pred trgovačkim sudovima sud može donijeti rješenje o presumiranom povlačenju tužbe ako su obje stranke uredno pozvane na dva uzastopna ročišta te ako na ta dva uzastopna ročišta ne dođu.