c S
Izbor dana

Dostava dozvole

19.03.2012 07:30 Ako u spisu nema dokaza da je građevna dozvola dostavljena vlasniku susjednog zemljišta, ona nije postala konačna ni pravomoćna.