c S
Izbor dana

Obračun plaće

20.03.2012 07:30 Štambilj i potpis odgovorne osobe poslodavca nisu obvezni sastojci obračuna plaće.