c S
Izbor dana

Bliske osobe dužnika pravne osobe

22.03.2012 07:30 Bliske osobe dužnika pravne osobe su a) članovi upravnih i nadzornih tijela i osobno odgovorni članovi dužnika, kao i osobe koje u kapitalu dužnika sudjeluju s više od jedne četvrtine, b) osoba ili društvo koje zbog svoje položajno-pravne ili radno-ugovorne veze s dužnikom ima priliku biti upoznata s gospodarskim položajem dužnika i c) osobe koje s jednom od navedenih osoba stoje u osobnoj vezi iz članka 136. stavak 1. Stečajnog zakona, osim ako bi osobe iz a) ili b) bile obvezne na čuvanje tajne o poslovima društva.