c S
Izbor dana

Dioba isplatom

26.03.2012 07:30 Ukoliko predlagateljica učini vjerojatnim postojanje osobito ozbiljnih razloga za razvrgnuće nekretnine isplatom, sud će u izvanparničnom postupku provesti razvrgnuće nekretnine isplatom.