c S
Izbor dana

Zabilježba spora

30.03.2012 07:30 Smatra se da je predlagatelj upisa zabilježbe spora dovoljno odredio nekretninu ako je predmet prijedloga jedna zemljišnoknjižna čestica koja je u prijedlogu određena brojem katastarske čestice i zemljišnoknjižnog uloška.