c S
Izbor dana

Prava nositelja žiga

10.04.2012 07:30 Registrirani žig nositelju daje isključiva prava koja proizlaze iz toga žiga i ta prava djeluju prema svima (erga omnes).Međutim, kada postoji konkurencija dva ili više registrirana žiga u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registriran, nositelji prava na te žigove međusobno ne čine povredu žiga (niti povredu autorskog prava), sve dok eventualno neki od tih žigova ne budu poništeni.