c S
Izbor dana

Katastarski upis

17.04.2012 07:30 Promjene prava vlasništva u katastarskom operatu mogu se provesti samo na temelju dokumenata kojima se vlasništvo dokazuje (upis u zemljišne knjige).