c S
Izbor dana

Zahtjev za brisanje upisa

20.04.2012 07:30 Osoba koja ima pravni interes može registarskom sudu podnijeti zahtjev za brisanje upisa najkasnije u roku od 60 dana od objave upisa u „Narodnim novinama“. Nakon proteka tog objektivnog roka sud zahtjev te osobe ne može smatrati prijedlogom da sud po službenoj dužnosti pokrene postupak brisanja obavljenog upisa.