c S
Izbor dana

Obećanje radnje treće osobe

26.04.2012 07:30 Obećanje jedne ugovorne strane drugoj da će joj treća osoba nešto učiniti, treću osobu ne obvezuje, a obećavatelj odgovara za štetu koju bi drugi pretrpio zbog toga što treća osoba neće izvršiti određenu radnju.