c S
Izbor dana

Bjanko zadužnica

30.04.2012 07:30 Ovrhovoditelj ima pravo na zatezne kamate temeljem tražbine navedene u bjanko zadužnici samo ako ih je upisao u bjanko zadužnicu.