c S
Izbor dana

Okončanje likvidacije

03.05.2012 07:30 Društvo koje je u likvidaciji prestaje postojati brisanjem iz sudskog registra nakon okončane likvidacije, a ne već samim započinjanjem likvidacije odnosno tijekom likvidacije.