c S
Izbor dana

Naknada štete

18.05.2012 07:30 U slučaju redovitog otkaza ugovora o radu, naknada štete iz čl. 123. st. 1. Zakona o radu ne predstavlja naknadu plaće, iz razloga što radnica ima pravo na naknadu štete isplaćene plaće odnosno iznosa koji se dobije nakon što se odbiju obvezni doprinosi i porezi.