c S
Izbor dana

Raspoređivanje službenika

16.05.2012 07:30 Raspored nakon ustrojstvenih promjena u upravnom tijelu, ne smatra se premještanjem službenika na drugo radno mjesto.