c S
Izbor dana

Objektivna kumulacija

31.05.2012 07:30 Kod objektivne kumulacije tužitelju pripada pravo na naknadu troškova postupka prema vrijednosti zahtjeva kojem je udovoljeno, zbog čega upravo ta vrijednost predstavlja mjerodavnu vrijednost predmeta spora za obračun troškova postupka.