c S
Izbor dana

Kupac - gubitak prava

05.06.2012 07:30 Kupac koji je prilikom preuzimanja stvari obavijestio prodavatelja o (vidljivim) nedostacima stvari pa je unatoč tome preuzeo stvari, tim preuzimanjem stvari s nedostacima nije izgubio prava koja mu pripadaju prema odredbi članka 488. Zakona o obveznim odnosima. Ta kupčeva prava gase se protekom jedne godine (prema odredbi članka 422. „novog” Zakona o obveznim odnosima, dvije godine) od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, ali ako u tom roku kupac još nije platio cijenu, protiv prodavateljeva zahtjeva za isplatom cijene kupac može istaknuti zahtjev za sniženjem cijene ili za naknadom štete.