c S
Izbor dana

Ugovor o tekućem računu

06.06.2012 07:30 Banka je ovlaštena obavljati plaćanje preko tekućeg računa kada na njemu ima pokrića, ali samo do dopuštenog prekoračenja.